Privacy verklaring

In mijn praktijk leg ik uw gegevens vast middels een papieren dossier.
Ik ben de enige die toegang heeft tot dit dossier.
De dossiers worden bewaard in een afgesloten dossierkast.

Lees meer ...Lees minder ...

Welke gegevens sla ik op in het papieren dossier?
- Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer
- Geboortedatum
- Burg. Staat
- Kinderen
- Beroep/functie
- Huisarts
- Specialist
- Andere therapeuten
- Gewicht en lengte
- Medische gegevens
- Familiaire informatie
- Voortgang van de zorgvraag

Wat doe ik met deze gegevens?
Middels een uitgebreide intake vraag ik dingen die onderliggend (kunnen) zijn aan de klachten.
Samen met de intake en de eerste behandeling kom ik tot een behandelplan.
Bij elke vervolgbehandeling wordt genoteerd hoe het met u gaat en welke behandeling ik toegepast heb.

Het is u te allen tijde toegestaan, om:
- Uw dossier in te zien.
- Wijzigingen aan te laten brengen.
- Het dossier te laten vernietigen.

Hoe lang wordt uw dossier bewaard?
Volgens voorschrift wordt uw dossier 15 jaar bewaard.
Bij minderjarigen gaat deze 15 jaar in, na hun 18 e verjaardag.

Wanneer u misbruik vermoed, kunt u melding doen bij autoriteit persoonsgegevens.


 

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Lees meer ...Lees minder ...

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
- zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
- ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
- Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming
- Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid
- Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
- Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.


 

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
Uw naam, adres en woonplaats
Uw klantnummer en/of uw geboortedatum
de datum van de behandeling
een korte omschrijving van de behandeling,
bijvoorbeeld ‘24005 Overige Natuurgeneeskunde’ 

 

^ Terug naar boven

Wij gebruiken cookies om uw bezoek aan de website te verbeteren en voor statische doeleinden. Door op de pagina te blijven en verder te bladeren, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Cookies kunnen worden beheerd in uw browser.